เปิดรับสมัครโค้ชสอนฟุตบอลเด็ก

 

⚽️ เปิดรับสมัครโค้ชสอนฟุตบอลเด็⚽

=> สอนเด็กอายุ 3-12 ปี เน้นสอน เทนิค เบสิก ทักษะพื้นฐานต่างๆ ควบคู่ไปกับ Fun Game เพื่อให้เด็กๆ รักและชอบในการเล่นกีฬาฟุตบอล

=> ค่าตอบเเทน เริ่มต้นที่ 500-1,000 บาท / ครั้ง (สอนครั้งละ 2 ชั่วโมง)

✅ คุณสมบัติที่ต้องการ

=> อายุ 30 – 45 ปี (เพศชาย)

=> ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป

=> น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

=> รูปร่างดีสมส่วน

=> บุคคลิกภาพดี

=> ร่างการแข็งแรง

=> มีความรู้เกี่ยวกับกี่ฬาฟุตบอล และมีทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ดี

=> มีความอดทน

=> ตรงต่อเวลา

=> มีความรับผิดชอบ

=> มีน้ำใจต่อผู้อื่น

=> มีระเบียบวินัยที่ดี

=> ใจเย็น ยิ้มเก่ง อัธยาศัยดี

=> มีความเข้าใจในวัยเด็ก

=> สามารถพูดและสื่อสารกับเด็กได้เป็นอย่างดี

✅ ผ่านการอบรมโค้ช จากสามาคมฟุตบอลเเห่งประเทศไทย ตั้งแต่ระดับ FA Thailand Introductory Course (T-License) ขึ้นไป

สาขาและวันเวลาที่สอน

[ กรอกข้อมูลสมัครได้ที่นี้ ]

  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

  อายุ

  เบอร์โทรศัพท์

  Email

  สาขาที่ต้องการสมัคร

  เลือกรุ่นอายุของเด็กที่ต้องการสอน

  แนบรูปถ่ายหน้าตรง(ครึ่งตัว)

  แนบรูปถ่ายหน้าตรง(เต็มตัว)

  น้ำหนัก

  ส่วนสูง

  เห็นผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา

  ค่าตอบแทน/ครั้ง ที่่ต้องการ (สอนครั้งละ 2 ชั่วโมง)

  วันที่สามารถเริ่มทำงานได้

  แนบโปรไฟล์หรือประวัติการทำงาน ที่เคยเป็นนักกีฬาและโค้ชผู้ฝึกสอน

  แนบใบประกาศหรือใบรับรองการอบรมโค้ชฟุตบอล จากสามาคมฟุตบอลเเห่งประเทศไทย

  เมื่อสมัครแล้วกรุณาตรวจสอบ Email ของท่าน

  รับทราบ

  หากผ่านการคัดเลือก จะติดต่อไปเพื่อนัดวันทดลองงานและสัมภาษณ์

  รับทราบ