สอนฟุตบอลเด็กพื้นฐานเขตสายไหม

สาขาสายไหม 58 (สนาม Midori)

เปิดสอนวันเสาร์ เวลา 09.00 – 11.00 น. 

เปิดสอนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 11.00 น. 

Location : https://goo.gl/maps/Ge4dgQ3y8MUndWNy8

สอนฟุตบอลเด็ก by Smile Football Club