โรงเรียนสอนฟุตบอลเด็กย่านกาญจนาภิเษก

สาขากาญจนาภิเษก 58 (สนาม Winning Seven)

เปิดสอนวันเสาร์ เวลา 15.00 – 17.00 น.

เปิดสอนวันอาทิตย์ เวลา 15.00 – 17.00 น. 

Location : https://goo.gl/maps/VzUkALJ1FkCf3VVu6

สอนฟุตบอลเด็ก by Smile Football Club