3 ข้อดี การเล่นฟุตบอลในวัยเด็กต่อการเข้าสังคม

สอนฟุตบอลเด็ก by Smile Football Club

เพราะทุกกิจกรรมของเด็ก คือ การเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการต่อยอดให้เด็กกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้ในอนาคต  โดยหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ในวัยเด็กได้อย่างสมบูรณ์แบบและช่วยให้พวกเขาเกิดทักษะการเข้าสังคมที่ดีเพื่อต่อยอดในอนาคตได้นั้น คือ การเล่นฟุตบอล นั่นเอง

1.  รู้จักเพื่อนใหม่ๆ

ซึ่งจะทำให้เด็กๆ แต่ละคนเกิดการปรับตัวในทิศทางที่ดีในการรู้จักเพื่อนใหม่ เนื่องจากการเล่นกีฬาฟุตบอลจะมีความจำเป็นที่จะต้องเล่นเป็นทีม ซึ่งในส่วนนี้เองที่จะทำให้ลูกรักของคุณเรียนรู้การเข้าสังคมได้ดีขึ้น

2. มีมรรยาทที่ดี

เพราะการเรียนรู้สังคมจากสนามกีฬาจะทำให้เด็กเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยโดยหากคุณพาลูกน้อยไปเรียนรู้สังคมที่มีการเปิดสอนฟุตบอลเด็กด้วยความรักและรอยยิ้ม ก็จะทำให้ลูกรักของเราเรียนรู้มรรยาทที่ดีจากครูผู้ฝึกสอนได้อีกด้วย อีกทั้งเป็นการเปิดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีการปรับตัวกับผู้ที่อายุมากกว่าอีกด้วย

3. ลดความประหม่า 

โดยการเล่นฟุตบอลจะช่วยให้เด็กๆ เกิดทักษะทางด้านอารมณ์และจิตใจที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้การเข้าสังคมในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ลูกรักของเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอีกด้วย

Smile Football Club
สอนฟุตบอลเด็กด้วยความรักและรอยยิ้ม

สนใจทดลองเรียนฟรี
Line ID : @smfootball  Tel : 090-5522-865