ประโยชน์ของ “กีฬา” กับการพัฒนาศักยภาพ 6Q ให้กับเด็ก

สอนฟุตบอลเด็ก by Smile Football Club

เมื่อพูดถึงประโยชน์ของกีฬา เราคงต้องยอมรับว่าการเล่นกีฬานั้น มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆ ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ โดยเฉพาะต่อเด็ก เพราะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน ไม่เพียงแต่เฉพาะพัฒนาการทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่ในด้านของการพัฒนาศักยภาพ กีฬา ก็มีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กได้ถึง 6 ด้านเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็น

1. IQ : Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปัญญา
ช่วยให้เด็กคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง และใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น ซึ่ง IQ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิตเลยก็ว่าได้

2. EQ : Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ์
ช่วยให้เด็กเข้าใจตนเองมากขึ้น เข้าใจภาวะอารมณ์ มีความสามารถในการรับรู้ ควบคุมอารมณ์ ยับยั้งชั่งใจและเลือกการแสดงออกอย่างเหมาะสม

3. PQ : Play Quotient ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น
ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม

4. CQ : Creativity Quotient ความฉลาดที่เกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์
ช่วยให้เด็กสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง รู้จักริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ในรูปแบบที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร

5. MQ : Moral Quotient ความฉลาดทางศีลธรรม
ช่วยให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ประพฤติตนอยู่ในกรอบแห่งคุณงามความดี

6. AQ : Adversity Quotient ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
ช่วยให้เด็กมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากขึ้น รู้จักเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นในการแก้ไขและพยายามหาหนทางแก้ไขไม่ละทิ้ง

ทั้งหมดนี้เรียกว่าการพัฒนาศักยภาพ 6Q ที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพลูกรักในทุกๆ ด้าน ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรรอช้าที่จะสนับสนุนให้ลูกได้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจำ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพทั้ง 6 ด้านนี้เกิดขึ้นกับลูกรักของเราด้วยนั่นเอง

Smile Football Club
สอนฟุตบอลเด็กด้วยความรักและรอยยิ้ม

สนใจทดลองเรียนฟรี
Line ID : @smfootball  Tel : 090-5522-865