คอร์ส 8 Weeks Training Program สำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี

คอร์ส 8 Weeks Training Program สำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี

จริงๆแล้วเด็กแต่ละคน เล่นฟุตบอลด้วยเหตุผลต่างกันไปนะครับ ซึ่งแน่นอน รวมถึงเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นกันครับ บางคนเล่นฟุตบอลเพราะสุขภาพไม่ดี อาจจะมีโรคประจำตัว จึงต้องใช้การออกกำลังกายช่วย บางคนเล่นฟุตบอลเพราะผู้ปกครองอยากให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่วนบางครอบครัวมีเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลที่ชัดเจน เช่นเพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาในโรงเรียนชั้นนำ หรือบางคนมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

จะต่างเหตุผล ต่างเป้าหมาย ต่างที่มาที่ไป แต่ Smile Football Club เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ เด็กๆทุกคนควรจะได้เล่นฟุตบอลอย่างสนุก อย่างมีความสุข ไม่ถูกกดดัน ไม่เครียด เพื่อสร้างความรักในการเล่นกีฬา มีความสุขในสิ่งที่ทำ และจากนั้นจึงต่อยอดไปสู่พัฒนาการตามเป้าหมายของแต่ละคน

คอร์ส 8 Weeks Training Program นี้ เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 9-10 ปี ที่ต้องการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลแบบต่อเนื่อง โดยรูปแบบการฝึกซ้อมในคอร์สนี้ Smile Football Club ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนจากต่างประเทศ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กไทย และตามคุณลักษณะของเด็กไทย

ในคอร์สนี้ นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องแล้ว ยังเน้นไปที่การปลูกฝังนิสัยพื้นฐานต่างๆ เช่นความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความอดทนและความพยายาม

รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีให้กับน้องๆทุกคน เช่นการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่น การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การเรียนรู้ความสามัคคีผ่านการเล่นฟุตบอล ซึ่งนิสัย และทัศนคติพื้นฐานเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการหล่อหลอมให้น้องๆทุกคน เพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมไทย

เพราะเด็กในวันนี้ คือ อนาคตของประเทศไทยเรา เยาวชนในวันนี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า สิ่งที่เราทุกคนพร่ำสอน หรือปลูกฝังเขาในวันนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

Smile Football Club หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมพัฒนาน้องๆเยาวชนเหล่านี้ เพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมไทยในด้านต่างๆ

ในคอร์สนี้ เด็กจะได้เรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้อง ทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอล ผ่านการฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆ และ Fun Game ที่เน้นความสนุกสนาน และการใช้ความคิด

ดังนั้นน้องๆ จะรักการออกกำลังกาย รักการเล่นกีฬา และมีพื้นฐานที่ดีในการเล่นฟุตบอล เล่นฟุตบอลได้อย่างสนุกสนาน มั่นใจ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและพัฒนาตัวเอง

เพราะเด็กก็คือเด็ก ไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก และ Smile Football Club เข้าใจธรรมชาติตามวัยของเด็กเป็นอย่างดี ดังนั้นเด็กๆทุกคน จะฝึกซ้อมอย่างสนุกสนาน เพราะการมีความสุขกับสิ่งที่ทำ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โดยผู้ปกครองสามารถส่งน้องๆ เข้ามาเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ ในคอร์ส 8 Weeks Training Program นี้เพื่อพัฒนาการเล่นฟุตบอลของน้องๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม => โทร 090-5522-865 / Line ID : @smfootball