คอร์ส : ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐาน

คอร์ส : ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐาน (แบ่งกลุ่มเรียนตามช่วงอายุ 3-5 / 6-8 / 9-10 / 11-12 / 13-15 ปี)

คอร์สนี้เป็นการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับเด็กๆที่อาจจะไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อน หรือน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นฟุตบอล ผู้ปกครองสามารถส่งน้องๆเข้ามาเริ่มต้นได้อย่างสบายใจในคอร์สนี้ โดยสามารถพาน้องๆ มาทดลองเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

แนวทางการสอนของ Smile Football Club เราใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง เพื่อให้เด็กๆ รักที่จะออกกำลังกาย โดยใช้วิธีการสอนฟุตบอลภายใต้แนวคิด การสร้างความสนุกสนาน สร้างรอยยิ้ม และการมีความสุข ปลูกฝังทัศนคติพื้นฐานที่ดี สอนให้เด็กเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ปลูกฝังให้เด็กรักการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะและพัฒนาการที่ดีทางด้านอารมณ์ ความคิด เรียนรู้ความเป็นผู้นำ และสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็

โดยการเรียนการสอนในคอร์สนี้ เราจะไม่เน้นสร้างเด็กเพื่อการแข่งขัน เพราะนอกจากจะทำให้เด็กมีความเครียด และกดดันแล้ว ยังทำให้น้องๆไม่สนุกกับการเล่นฟุตบอล แต่ Smile Football Club จะเน้นการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับวัย และใช้กีฬาฟุตบอล สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ ทุกคน

หลักสูตรการสอน

=> Play : สอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานทำให้เด็กๆมีพัฒนาการในการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ดีขึ้น เมื่อเด็กรู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็จะทำให้เด็กเกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตัวเอง เล่นฟุตบอลได้อย่างสนุกสนาน และอยากจะเล่นฟุตบอลในทุกๆวัน

=> Fun : สร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความสนุกสนาน ไม่เครียด ไม่กังวล ไม่กดดัน และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆ เพื่อทำให้พวกเขามีความชอบ และรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล

=> Healthy : ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพร่างกายของเด็กแก่ผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการ รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยกันสร้างพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านร่างกาย และสมองให้กับเด็กๆ ได้เติบโตอย่างสมวัย

เป้าหมายของเรา คือ การส่งมอบรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อทำให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และรักในการออกกำลังกาย

Smile Football Club เชื่อว่า ถ้าเด็กๆ ชอบ และรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล เด็กๆก็จะมีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว เมื่อสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น เด็กๆ ก็จะมีศักยภาพรอบด้าน เป็นเด็กที่ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้ครับ

ผู้ปกครองทุกท่านมั่นใจได้เลยว่ เด็กๆที่ผ่านการเรียนฟุตบอลในคอร์สนี้ จะมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล พัฒนาการด้านร่างกาย ทัศนคติต่างๆ เช่น ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รักและสนุกกับการเล่นฟุตบอล ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเล่นฟุตบอลในระดับสูงต่อไป

สาขาที่เปิดสอนและวันเวลาเรียน

รายละเอียดราคาค่าคอร์สเรียน

ราคาคอร์สเรียนมี แบบรายเดือน vs แบบจำนวนครั้ง

=> แบบรายเดือน สามารถมาเรียนได้ทั้ง 2 วัน เสาร์-อาทิตย์ ไม่จำกัดจำนวนครั้งเรียน เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่สามารถมาเรียนได้ทั้ง 2 วัน หนึ่งเดือนจะเรียนได้ประมาณ 8-10 ครั้ง แล้วแต่ปฎิทินของเดือนนั้นๆ

=> แบบจำนวนครั้ง จะนับครั้งตามจริงที่เด็กมาเรียน จนกว่าจะครบตามจำนวนที่ซื้อคอร์สไว้ วันไหนไม่มาเรียนก็ไม่นับเหมาะกับเด็กๆ ที่มาเรียนไม่สม่ำเสมอครับ

** ผู้ปกครองสามารถเลือกคอร์สเองได้ตามความเหมาะสมของเด็กๆ ที่จะมาเรียนครับ

ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี (กรอกข้อมูลข้างล่างนี้)

  ชื่อ-นามสกุล (เด็ก)

  อายุของเด็ก

  เลือกสาขาที่ต้องการทดลองเรียนฟรี

  เลือกวันที่ต้องการทดลองเรียนฟรี (วันทดลองเรียนฟรี คือ วันเวลาเดียวกันกับที่เปิดสอน)

  ***สาขาเลียบทางด่วน--รามอินทรา / สาขาจอมทอง / สาขากรุงธนบุรี => เริ่มเปิดสอนในวันที่ 6 มี.ค 64 เป็นต้นไป

  เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ปกครอง)

  Email ผู้ปกครอง(สำหรับคอนเฟิร์ม)

  สิ่งที่คาดหวังจากการให้เด็กๆ เล่นกีฬาฟุตบอล

  ท่านรู้จัก Smile Football Club จากช่องทางใด

  ข้าพเจ้ายินยอมให้บุตรหลาน เข้าร่วมการเรียนฟุตบอลกับทาง Smile Football Club โดยความสมัครใจ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบในการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุใดๆ รวมถึงความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัวของบุตรหลาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนฟุตบอลกับทาง Smile Football Club และข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้รูปภาพหรือ VDO ของบุตรหลาน ในการลงตามสื่อต่างๆ ของ Smile Football Club

  รับทราบและยินยอม

  เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Email คอนเฟิร์มการลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี (กรุณาตรวจสอบ Email ของท่าน)

  รับทราบ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 090-5522-865Line ID : @smfootball