คอร์ส 8 Weeks Training Program สำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี

คอร์ส 8 Weeks Training Program สำหรับเด็กอายุ 11-12 ปี จริงๆแล้วเด็กแต่ละคน เล่นฟุตบอลด้วยเหตุผลต่างกันไปนะครับ ซึ่งแน่นอน รวมถึงเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นกันครับ บางคนเล่นฟุตบอลเพราะสุขภาพไม่ดี อาจจะมีโรคประจำตัว จึงต้องใช้การออกกำลังกายช่วย บางคนเล่นฟุตบอลเพราะผู้ปกครองอยากให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่วนบางครอบครัวมีเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลที่ชัดเจน เช่นเพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาในโรงเรียนชั้นนำ หรือบางคนมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ จะต่างเหตุผล ต่างเป้าหมาย ต่างที่มาที่ไป แต่ Smile Football Club เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ เด็กๆทุกคนควรจะได้เล่นฟุตบอลอย่างสนุก อย่างมีความสุข ไม่ถูกกดดัน ไม่เครียด เพื่อสร้างความรักในการเล่นกีฬา มีความสุขในสิ่งที่ทำ และจากนั้นจึงต่อยอดไปสู่พัฒนาการตามเป้าหมายของแต่ละคน คอร์ส 8 Weeks Training Program นี้ เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 11-12 ปี ที่ต้องการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลแบบต่อเนื่อง โดยรูปแบบการฝึกซ้อมในคอร์สนี้ Smile Football Club ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนจากต่างประเทศ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กไทย และตามคุณลักษณะของเด็กไทย ในคอร์สนี้ นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องแล้ว ยังเน้นไปที่การปลูกฝังนิสัยพื้นฐานต่างๆ เช่นความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความอดทนและความพยายาม รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีให้กับน้องๆทุกคน เช่นการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่น […]

คอร์ส 8 Weeks Training Program สำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี

คอร์ส 8 Weeks Training Program สำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี จริงๆแล้วเด็กแต่ละคน เล่นฟุตบอลด้วยเหตุผลต่างกันไปนะครับ ซึ่งแน่นอน รวมถึงเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นกันครับ บางคนเล่นฟุตบอลเพราะสุขภาพไม่ดี อาจจะมีโรคประจำตัว จึงต้องใช้การออกกำลังกายช่วย บางคนเล่นฟุตบอลเพราะผู้ปกครองอยากให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่วนบางครอบครัวมีเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลที่ชัดเจน เช่นเพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาในโรงเรียนชั้นนำ หรือบางคนมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ จะต่างเหตุผล ต่างเป้าหมาย ต่างที่มาที่ไป แต่ Smile Football Club เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ เด็กๆทุกคนควรจะได้เล่นฟุตบอลอย่างสนุก อย่างมีความสุข ไม่ถูกกดดัน ไม่เครียด เพื่อสร้างความรักในการเล่นกีฬา มีความสุขในสิ่งที่ทำ และจากนั้นจึงต่อยอดไปสู่พัฒนาการตามเป้าหมายของแต่ละคน คอร์ส 8 Weeks Training Program นี้ เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 9-10 ปี ที่ต้องการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลแบบต่อเนื่อง โดยรูปแบบการฝึกซ้อมในคอร์สนี้ Smile Football Club ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนจากต่างประเทศ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กไทย และตามคุณลักษณะของเด็กไทย ในคอร์สนี้ นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องแล้ว ยังเน้นไปที่การปลูกฝังนิสัยพื้นฐานต่างๆ เช่นความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความอดทนและความพยายาม รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีให้กับน้องๆทุกคน เช่นการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่น […]

คอร์ส 8 Weeks Training Program สำหรับเด็กอายุ 7-8 ปี

คอร์ส 8 Weeks Training Program สำหรับเด็กอายุ 7-8 ปี จริงๆแล้วเด็กแต่ละคน เล่นฟุตบอลด้วยเหตุผลต่างกันไปนะครับ ซึ่งแน่นอน รวมถึงเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นกันครับ บางคนเล่นฟุตบอลเพราะสุขภาพไม่ดี อาจจะมีโรคประจำตัว จึงต้องใช้การออกกำลังกายช่วย บางคนเล่นฟุตบอลเพราะผู้ปกครองอยากให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่วนบางครอบครัวมีเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลที่ชัดเจน เช่นเพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาในโรงเรียนชั้นนำ หรือบางคนมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพ จะต่างเหตุผล ต่างเป้าหมาย ต่างที่มาที่ไป แต่ Smile Football Club เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ เด็กๆทุกคนควรจะได้เล่นฟุตบอลอย่างสนุก อย่างมีความสุข ไม่ถูกกดดัน ไม่เครียด เพื่อสร้างความรักในการเล่นกีฬา มีความสุขในสิ่งที่ทำ และจากนั้นจึงต่อยอดไปสู่พัฒนาการตามเป้าหมายของแต่ละคน คอร์ส 8 Weeks Training Program นี้ เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 7-8 ปี ที่ต้องการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลแบบต่อเนื่อง โดยรูปแบบการฝึกซ้อมในคอร์สนี้ Smile Football Club ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนจากต่างประเทศ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กไทย และตามคุณลักษณะของเด็กไทย ในคอร์สนี้ นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้องแล้ว ยังเน้นไปที่การปลูกฝังนิสัยพื้นฐานต่างๆ […]

คอร์ส Team Tactics แท็กติกการเล่นทีม สำหรับเด็กอายุ 8-10 ปี

คอร์ส Team Tactics แท็กติกการเล่นทีม สำหรับเด็กอายุ 8-10 ปี ฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาประเภททีม เล่นกันเป็นทีมด้วยผู้เล่นหลายคน แม้ว่าผู้เล่นแต่ละคนในทีมจะมีทักษะส่วนตัวดีขนาดไหน แต่ถ้าขาดการเล่นเป็นทีมไปแล้ว ก็ไม่อาจจะเป็นทีมฟุตบอลที่ดีไปได้ครับ ดังนั้นแท็กติก (Tactics) จึงเป็นอีกหัวข้อสำคัญในการเล่นฟุตบอล และเป็นทักษะสำคัญอีกด้านในการเป็นนักฟุตบอลที่ดีในอนาคต คอร์ส Team Tactics แท็กติกการเล่นทีมนี้ เหมาะสำหรับน้องๆวัย 8-10 ปี ที่มีพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลมาบ้างแล้วในระดับหนึ่ง นักฟุตบอลบางคน อาจไม่ได้มีทักษะส่วนตัวด้านต่างๆ เช่นการเลี้ยง ส่ง โหม่ง ยิง ที่ดีนัก แต่มีการเล่นร่วมกันที่ดี มีวิธีการเล่นที่ดี เคลื่อนที่เป็น วิ่งได้ถูกต้อง ก็สามารถสร้างเป็นจุดเด่น และก้าวขึ้นไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ แต่ถ้าน้องๆคนไหน มีทักษะในการเล่นฟุตบอลที่ดี ครบในทุกๆด้าน ทั้งเทคนิคส่วนตัว และแท็กติกการเล่น ก็จะยิ่งทำให้เป็นนักฟุตบอลที่สมบูรณ์ขึ้น และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดเป็นนักฟุตบอลในระดับที่สูงยิ่งขึ้นไป ดังนั้นแท็กติก (Tactics) จึงเป็นอีกหัวข้อสำคัญในการเล่นฟุตบอล และเป็นทักษะสำคัญอีกด้านในการเป็นนักฟุตบอลที่ดีในอนาคต ในคอร์ส Team Tactics น้องๆจะได้เรียนรู้ ฝึกฝนการเล่นทีม ด้วยการเรียนรู้แท็กติก หรือวิธีการเล่นฟุตบอลอย่างถูกต้อง โดยทุกๆการฝึกซ้อมยังคงอยู่บนพื้นฐานแนวคิดสำคัญของ Smile Football […]

1 2 3 4