คอร์ส : ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี

คอร์ส : ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐาน สำหรับเด็กอายุ 3-10 ปี

ผู้ปกครองทุกท่าน คงอยากให้เด็กๆ เล่นกีฬาฟุตบอลกันใช่ไหมครับ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ? คอร์สนี้เป็นการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อน หรือเคยเล่นมาบ้างแต่ทักษะการเล่นยังไม่ดีเท่าไร (มีให้ทดลองเรียนฟรี)

โดยมีแนวทางการสอนดังนี้ เราใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง เพื่อทำให้เด็กๆ รักที่จะออกกำลังกาย โดยใช้วิธีการสอนฟุตบอลให้เด็กสนุกสนาน มีรอยยิ้ม มีความสุข สอนให้เด็กปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ปลูกฝังให้เด็กรักการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ความคิด สร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็ก

คอร์สนี้เราจะไม่เน้นสร้างเด็กเพื่อการแข่งขัน เพราะจะทำให้เด็กมีความเครียด กดดัน ไม่สนุกกับการเล่นฟุตบอล แต่เราจะใช้กีฬาฟุตบอล สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆ ทุกคน

หลักสูตรการสอน

=> Play : สอนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานให้กับเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการในการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ดีขึ้นในแต่ละวัน เมื่อเด็กรู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็จะทำให้เด็กเกิดความภูมิใจในตัวเอง และอยากจะเล่นฟุตบอลในทุกๆ วัน

=> Fun : สร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความสนุกสนาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้กับเด็กๆ เพื่อทำให้เด็กๆ มีความชอบและรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล

=> Healthy : ให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีในการดูแลสุขภาพร่างกายของเด็กแก่ผู้ปกครอง เพื่อช่วยกันสร้างพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านร่างกายและสมองให้เด็กๆ เติบโตสมวัย

เป้าหมายของเรา คือ การส่งมอบรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนาน ให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อทำให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และรักในการออกกำลังกาย

เราเชื่อว่าถ้าเด็กชอบ และรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล เด็กๆ ก็จะมีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งร่างกายถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เมื่อสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น เด็กๆ ก็จะเป็นเด็กที่ฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้ครับ

เมื่อเด็กๆ ได้เรียนคอร์สนี้ เด็กๆ ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาฟุตบอล และมีทักษะการเล่นฟุตบอลพื้นฐานที่ถูกต้อง สามารถนำเอาทักษะไปเรียนเพื่อต่อยอดในคอร์สอื่นๆได้เป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 090-5522-865

Line ID : @smfootball หรือ คลิกลิ้งค์ https://lin.ee/rrRHtWw

ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี คลิกลิ้งค์ https://forms.gle/es9SEHz5RjCV4agHA