สาขากาญจนาภิเษก (สนาม Park Arena)

สาขากาญจนาภิเษก 58 (สนาม Park Arena)

เปิดสอนวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 

สอนฟุตบอลสำหรับเด็กอายุ 3 – 12 ปี

(แบ่งกลุ่มเรียนตามช่วงอายุและความเหมาะสม)

อัตราค่าสมัครเรียนฟุตบอล (ทดลองเรียนฟรี)

* คอร์สเรียนเหมาจ่ายรายเดือน ราคา 2,000 บาท (ไม่กำหนดจำนวนครั้ง)

* คอร์สเรียน 5 ครั้ง ราคา 2,300 บาท (10 ชั่วโมง)

* คอร์สเรียน 10 ครั้ง ราคา 4,200 บาท (20 ชั่วโมง)

* คอร์สเรียน 15 ครั้ง ราคา 6,000 บาท (30 ชั่วโมง)

* ค่าสมาชิก 1,590 บาท * จ่ายครั้งเดียว

(ได้รับชุดฟุตบอล 1 ชุด)

สอนฟุตบอลเด็ก by Smile Football Club