สาขากาญจนาภิเษก (สนาม Park Arena)

สาขากาญจนาภิเษก 58 (สนาม Park Arena)

Location : https://goo.gl/maps/V8arQCKHnMuGryL1A

เปิดสอนวันเสาร์ เวลา 14.00 – 16.00 น.

เปิดสอนวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น. 

สอนฟุตบอลสำหรับเด็กอายุ 3 – 12 ปี

(แบ่งกลุ่มเรียนตามช่วงอายุและความเหมาะสม)

อัตราค่าสมัครเรียนฟุตบอล (ทดลองเรียนฟรี)

* คอร์สเรียน 5 ครั้ง ราคา 2,300 บาท 10 ชั่วโมง

   (กำหนดวันหมดอายุ 3 เดือน)

* คอร์สเรียน 10 ครั้ง ราคา 4,200 บาท 20 ชั่วโมง

  (กำหนดวันหมดอายุ 3 เดือน)

* คอร์สเรียน 15 ครั้ง ราคา 6,000 บาท (30 ชั่วโมง)

  (กำหนดวันหมดอายุ 6 เดือน)

* คอร์สเรียน 20 ครั้ง ราคา 7,500 บาท (40 ชั่วโมง)

  (กำหนดวันหมดอายุ 6 เดือน)

* ค่าสมาชิก 1,590 บาท  จ่ายครั้งเดียว (ได้รับชุดฟุตบอล 1 ชุด)

สอนฟุตบอลเด็ก by Smile Football Club